Działalność promocyjna pozostałych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA

Działania promocyjne spółek zależnych od PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku służyły głównie promocji produktów i usług oferowanych przez Spółki oraz koncentrowały się w szczególności na:

  • prowadzeniu przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA marketingowych działań wspierających sprzedaż wybranych produktów, w tym certyfikatów inwestycyjnych funduszu PKO Globalnej Strategii – fiz oraz jednostek uczestnictwa subfunduszu PKO Dóbr Luksusowych Globalny prowadzonych w prasie i w internecie oraz uczestnictwie w charakterze sponsora w III Fund Forum organizowanym przez ośrodek badawczy Analizy Online,
  • akcjach promocyjnych Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. (do 30 grudnia 2013 roku spółki zależnej od Banku) wspierających sprzedaż doładowań telefonów komórkowych Prepaid u Merchantów oraz dotyczących popularyzowania płatności zbliżeniowych MasterCard oraz VISA w punktach sprzedaży,
  • promocji produktów oferowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej PKO Leasing SA, w szczególności leasingu maszyn i urządzeń oraz pojazdów m.in. poprzez udział w targach (Wiatr i Woda, Motor Show, Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO oraz The Tall Ships Races 2013),
  • działalności marketingowej wspierającej sprzedaż mieszkań w obiektach budowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej Qualia Development Sp. z o.o. (w ramach projektów: Neptun Park w Gdańsku Jelitkowie, Nowy Wilanów w Warszawie, Rezydencja Flotylla w Międzyzdrojach oraz Na Fali w Sopocie) oraz wspierającej wynajem pokoi hotelowych w obiektach Golden Tulip Międzyzdroje Residence i Golden Tulip Gdańsk Residence,
  • kampanii informacyjnej i edukacyjnej dotyczącej funduszy emerytalnych prowadzonej przez PKO BP BANKOWY PTE SA wspólnie z dziennikiem Puls Biznesu, Rzeczpospolita oraz Konfederacją Lewiatan.