Działalność sponsorska PKO Banku Polskiego SA

Realizowane w 2013 roku działania sponsorskie miały na celu kształtowanie wizerunku PKO Banku Polskiego SA, jako godnej zaufania instytucji finansowej, otwartej na potrzeby i oczekiwania klientów, zaangażowanej w rozwój kraju i społeczności lokalnych. Każdego roku Bank patronuje kilkuset przedsięwzięciom z zakresu kultury, edukacji czy sportu. Obok programów eksponujących duże, ogólnopolskie koncepty sponsorskie, Bank uczestniczy w niewielkich projektach, o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnych.

Mecenat kultury i sztuki

Jednym z głównych obszarów działalności sponsoringowej prowadzonej przez PKO Bank Polski SA jest Mecenat kultury i sztuki. Wspierając kulturę narodową Bank angażuje się w doniosłe wydarzenia kulturalne oraz otacza opieką działalność instytucji kultury.

PKO Bank Polski SA od lat konsekwentnie wspiera Muzeum Narodowe w Warszawie. W 2013 roku Bank objął mecenatem odnowioną i unowocześnioną Galerię Sztuki Średniowiecznej, eksponującą najbogatszą kolekcję z tego okresu w Polsce. Ponadto, Bank aktywnie uczestniczył w wyjątkowym święcie kultury – Nocy Muzeów w Warszawie.

Długą tradycję ma także współpraca z Filharmonią Narodową. W 2013 roku Bank, występując w roli Strategicznego Mecenasa Roku 2013 Filharmonii Narodowej, był sponsorem uroczystej inauguracji Roku Lutosławskiego, obchodzonego z okazji stulecia urodzin kompozytora.

Do wiodących inicjatyw sponsorskich Banku należy mecenat nad Teatrem Polskim w Warszawie, który w 2013 roku obchodził 100-lecie.

Na pomoc Banku mogą także liczyć placówki muzealne, teatry operowe, filharmonie działające w różnych regionach Polski, których projekty wystaw czy plany programowe przyciągają duże audytoria i oddziałują także poza granice regionu. Do takich instytucji kultury należą m.in. Opera Wrocławska, Opera Nova w Bydgoszczy, Filharmonia Łódzka, Teatr Jaracza w Łodzi, Filharmonia Warmińsko-Mazurska.

Kolejne spektakularne przedsięwzięcia muzyczne, w których Bank miał przywilej po raz kolejny uczestniczyć, to Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans – jeden z najważniejszych festiwali artystycznych muzyki poważnej w Polsce oraz koncerty Poznańskich Słowików.
PKO Bank Polski SA, jako mecenas kultury, zaangażował się w utrwalanie i popularyzację dorobku polskiej kinematografii włączając się do programu rekonstrukcji cyfrowej klasyki polskich filmów. Dzięki finansowemu wsparciu, młode pokolenie Polaków będzie mogło obejrzeć dzieła polskiej klasyki filmowej w doskonałej jakości dźwięku i obrazu. W 2013 roku zakończył się drugi etap, rozpoczętego w 2011 roku, procesu cyfryzacji wybranych dzieł klasyki polskiego kina.
W 2013 roku, już po raz drugi, Bank patronował Festiwalowi Filmowemu w Gdyni. Podczas imprezy goście festiwalowi wzięli udział w premierowym pokazie zrekonstruowanego cyfrowo „Człowieka z marmuru” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Od wielu lat Bank wspiera inicjatywy, które mają na celu ochronę dziedzictwa narodowego oraz polskiej spuścizny kulturowej. Realizując tą misję, już po raz czwarty, Bank został Wyłącznym Partnerem Nagrody Lecha Wałęsy, wręczanej osobom, które są gotowe do ponoszenia ofiar w imię wartości demokratycznych, a ich postawa stwarza szansę na zmiany polityczne i społeczne. Współpraca z Fundacją „Instytut Lecha Wałęsy”, która symbolizuje solidarność z osobami bądź organizacjami działającymi na rzecz porozumienia i solidarnej współpracy narodów, wolności i poszanowania podstawowych praw człowieka, jest szczególnie ważna dla Banku.

W dowód pieczy nad polskim dorobkiem kulturowym, PKO Bank Polski SA jest od kilku lat partnerem strategicznym „Nagród Kisiela”, których przyznawanie zainicjował pisarz i publicysta Stefan Kisielewski.

Nauka i edukacja

Nauka i edukacja to naturalne kierunki działalności sponsorskiej Banku – pracodawcy, instytucji otwartej na ludzi młodych, organizacji uczącej się i rozwijającej umiejętności pracowników. Od lat Bank współpracuje z wyższymi uczelniami w ramach organizacji konferencji i sympozjów, ważnych z naukowego, gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Bank kieruje swoje działania również do dzieci. W tej grupie przedsięwzięć na uwagę zasługuje prowadzona od końca 2010 roku współpraca z Planetarium „Niebo Kopernika” w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wspólne przedsięwzięcia podejmowane z Planetarium, kierowane są przede wszystkim do dzieci, którym Bank zadedykował ofertę programu Szkolnych Kas Oszczędnościowych i PKO Junior.

PKO Bank Polski SA od lat jest partnerem Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym i sponsorem stypendiów dla najlepszych jej uczestników. Udział w Olimpiadzie to dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą pochwalić się imponującą wiedzą, szansa na indeks na wyższą uczelnię oraz nagrody rzeczowe.

Po raz kolejny Bank wsparł Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym oraz udział drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w Akademickich Mistrzostwach Europy i Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym – najbardziej prestiżowym konkursie informatycznym na świecie, promującym zdolnych i ambitnych studentów. Zespół informatyków z Uniwersytetu Warszawskiego zdobył srebrny medal w ostatniej edycji Mistrzostw, odbywających się w Sankt Petersburgu. To najlepszy wynik ze wszystkich polskich zespołów, które startowały w konkursie.

Imprezy sportowe

W 2013 roku zainicjowany został w Banku program biegowy pn. „Biegajmy razem”, w ramach którego Bank udzielił wsparcia sponsorskiego dla: 40 biegów masowych na terenie całej Polski, programu trenerskiego BiegamBoLubię, realizowanego na stadionach ponad 60 miast oraz projektu „Korona Maratonów PKO Banku Polskiego” z udziałem biegaczy bankowych. Najważniejsze imprezy biegowe to: Cracovia Maraton, Poznań Maraton, Wrocław Maraton, Triada biegowa „Zabiegaj o pamięć”, składająca się z biegów: Konstytucji 3 Maja, Powstania Warszawskiego oraz Biegu Niepodległości. W ramach biegów prowadzone były akcje charytatywne, dzięki którym Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała ponad 400 tys. PLN, a dla potrzebujących osób pobiegło 4 440 zawodników, w tym 333 pracowników Banku.

Poza imprezami biegowymi, które zdecydowanie dominowały w kategorii sponsoringu sportowego, Bank wsparł  także inne prestiżowe imprezy sportowe takie jak Bieg Piastów, Cavaliadę czy Finał Regat Wielkich Żaglowców.

Przedsięwzięcia o charakterze branżowym

Bank angażuje się w wiodące przedsięwzięcia o charakterze branżowym, intensyfikując w ten sposób działania promocyjne wspierające sprzedaż oferowanych produktów i usług. Wspierane inicjatywy mają na celu prezentowanie Banku jako lidera rynku finansowego.

Przykłady takich inicjatyw to m.in. sponsorowanie konkursów: Przedsiębiorca Roku, organizowanego przez EY czy Młode Marki Sukcesu, realizowanego przez wydawcę Rzeczpospolitej. Inne przykłady inicjatyw o charakterze branżowym to: IX Kongresu Ekonomistów, konferencja CEE IPO SUMMIT w Warszawie, III Europejski Kongres Finansowy, V Kongres Bankowości Detalicznej, Gala Giełdowej Spółki Roku czy II Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG.