Raport Roczny 2013

Kluczowe dane

OGÓLNE

Jesteśmy największym bankiem w Polsce i jedną z największych instytucji finansowych w regionie.

 

Umocnienie wizerunku Banku, jako głównego partnera polskiej przedsiębiorczości, wspierającego duże inwestycje, procesy naprawcze oraz rozwój regionów.

 

Wprowadzenie na rynek usługi płatności mobilnych (IKO), budowa nowego standardu płatności mobilnych w Polsce opartego o wdrożone przez PKO Bank.

FINANSOWE

Działania podjęte przez Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego SA w 2013 roku pozwoliły na wypracowanie zysku netto w wysokości 3 229,8 mln PLN.

 

Kredyty i pożyczki udzielone klientom + zobowiązania wobec klientów – stabilne udziały rynkowe, wzrost wolumenów kredytowych i depozytowych.

 

Kapitał własny + współczynnik wypłacalności – silna pozycja kapitałowa, poprawa współczynnika.

Kluczowe wskaźniki biznesowe

KLIENCI

12 100
Klientów w segmencie korporacyjnym

7,5 mln
Klientów w segmencie detalicznym

304 000
Klientów MŚP

 

PLACÓWKI

1 198
Placówek

KREDYTY

4,3% wzrost kredytów
(zmiana 2012/2013)

 

DEPOZYTY

5,2% wzrost depozytów
(zmiana 2012/2013)

Podstawowe wskaźniki finansowe

3,2 mld zł
Zysk netto

 

43,2%
Koszty/Dochody

 

1,6%
ROA

+3,1%
Wynik z prowizji

 

-16.9%
Wynik odsetkowy

LIST PREZESA

Dobrą tradycją dotyczącą przekazywanych Państwu każdego roku sprawozdań z działalności Banku oraz Grupy Kapitałowej stało się raportowanie satysfakcjonujących wyników finansowych, niezależnie od sytuacji rynkowej. Co roku wskazujemy również istotne, pozytywne zmiany związane z rozwojem kultury organizacyjnej, swoistego DNA naszej instytucji. Tę tradycję zachowaliśmy również składając na Państwa ręce raport za rok 2013.

Więcej

Zobacz więcej

Do pobrania

Raport Roczny 2013
Format pliku PDF rozmiar 3,1 MB
Prezentacja 2013
Format pliku PDF rozmiar 4,0 MB
Tabele 2013
Format pliku XLS rozmiar 133,5 KB