Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA

W 2013 roku Bank utrzymał wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 16,3%.

W 2013 roku Bank utrzymał wiodącą pozycję pod względem udziału w rynku depozytów, który wyniósł 16,3%. Jednocześnie spadek udziału rynkowego w zakresie depozytów jest związany z dywersyfikacją źródeł finansowania w PKO Banku Polskim SA. W zakresie kredytów nastąpiła stabilizacja udziałów rynkowych na poziomie 16,1%, przy wzroście udziałów w zakresie osób prywatnych (+0,1 p.p.).

Wzrost udziałów rynkowych w zakresie kredytów osób prywatnych determinowanym był wzrostem udziałów kredytów mieszkaniowych (+0,6 p.p.), przy spadku udziału kredytów konsumpcyjnych (-1,2 p.p.), głównie w efekcie znaczącego wzrostu rynku kredytów konsumpcyjnych osób prywatnych związanego z jednorazową transakcją, jaka miała miejsce na rynku bankowym we wrześniu 2013 roku – do wolumenów systemu bankowego zostały zaliczone pożyczki pozabankowej spółki należącej do jednej z instytucji finansowych w wysokości ok. 2,0 mld PLN.

Udziały rynkowe PKO Banku Polskiego SA (w %)*

 31.12.201331.12.201231.12.2011Zmiana 2013/2012
Kredyty dla:16,116,116,20 p.p.
osób prywatnych, w tym:19,119,019,20,1 p.p.
mieszkaniowe20,620,019,90,6 p.p.
złotowe28,428,630,6-0,2 p.p.
walutowe12,812,913,2-0,1 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe15,416,617,6-1,2 p.p.
podmiotów instytucjonalnych13,113,213,1-0,1 p.p.
Depozyty dla:16,316,817,8-0,5 p.p.
osób prywatnych21,721,822,3-0,1 p.p.
podmiotów instytucjonalnych9,410,212,1-0,8 p.p.

* Dane wg systemu sprawozdawczości dla NBP - WEBIS.