Rynek walutowy

W 2013 roku głównymi czynnikami determinującymi zmiany na rynku walutowym były: 

  • ekspansja ilościowa amerykańskiego banku centralnego (Fed) oraz sygnały wysyłane przez Fed odnośnie perspektyw odchodzenia od tej polityki,
  • obniżki podstawowej stopy procentowej przez EBC z 0,75% do 0,25%,
  • spadek podstawowej stopy procentowej w Polsce z 4,25% do 2,50%.

Na rynku panowała duża zmienność, co było szczególnie widoczne po 19 czerwca 2013 roku, gdy prezes Fed zasugerował odchodzenie od tzw. polityki luzowania ilościowego. Jednak nerwowa reakcja rynków finansowych na tą zapowiedź wraz z narastającą niepewnością co do perspektyw porozumienia budżetowego w amerykańskim Kongresie skłoniły Fed do złagodzenia stanowiska odnośnie harmonogramu wycofywania się z ekspansji ilościowej. Przyczyniło się to do znacznego uspokojenia sytuacji na rynkach finansowych, dzięki czemu grudniowa decyzja o zmniejszeniu skali ekspansji ilościowej o 10 mld USD miesięcznie od stycznia 2014 roku nie spowodowała już większych perturbacji na rynkach finansowych. Ostatecznie rok 2013 przyniósł umocnienie euro do dolara (z 1,32 na koniec 2012 roku do 1,37 ma koniec 2013 roku) oraz nieznaczną deprecjację złotego względem euro (z 4,08 na koniec 2012 roku do 4,15 na koniec 2013 roku) oraz franka szwajcarskiego (z 3,38 na koniec 2012 roku do 3,39 na koniec 2013 roku).