Rynek akcji

Rok 2013 był udany dla rynków akcji. Indeksy giełdowe rosły dzięki oznakom nadchodzącego ożywienia w globalnej gospodarce i utrzymującej się wysokiej płynności na rynkach finansowych dzięki ekspansywnej polityce monetarnej głównych banków centralnych. Zmienność na rynkach podnosiły sugestie amerykańskiej Rezerwy Federalnej o nadchodzącym początku wycofywania się z programu luzowania ilościowego. Zaszkodziły one w szczególności rynkom wschodzącym, które są silnie uzależnione od międzynarodowego kapitału portfelowego, natomiast w niewielkim stopniu dotknęły rynki rozwinięte. Doskonała koniunktura panowała na giełdach w USA (indeks S&P wzrósł o 30%, bijąc historyczny rekord) i w Europie (StoxxEurope600 wzrósł o 17%). Warszawska giełda kontynuowała pozytywny trend z poprzedniego roku, przynosząc 8% zysku. Stało się tak pomimo znacznego pogorszenia wyników finansowych spółek. GPW wspierały historycznie niskie stopy procentowe, które obniżały atrakcyjność lokat bankowych i obligacji względem akcji oraz korzystne perspektywy polskiej gospodarki na lata 2014-2015.